Yasal Bilgi

Gayrimenkul veya arazi satın alımıyla ilgili olarak şu prosedüre uyulmalıdır:

Tapunun geçerliliği bir avukat tarafından kontrol ve teyit edilir. Satış sözleşmeleri düzenlenirken alıcı %10-%30 arasında bir peşinat öder ve bir tamamlanma tarihi belirlenir. Çoğu hallerde, alıcı Birleşik Krallık’a veya bir başka ülkeye geri döner ve avukat alıcının gıyabında kendisine vekalet verilmiş olarak tamamlanma süreciyle ilgilenir.

Gayrimenkul yerel halktan bir kişinin adına kayıtlı ise bu durumda avukatınız tarafından Bakanlar Konseyi’ne başvurulması gerekmekte olup 12-14 ay beklenmelidir. (Verilen süreler sadece yol gösterme amaçlıdır).

Tapu Kayıt Dairesi Damga vergisi için gayrimenkule bir kıymet biçer. Tamamlanma tarihinde, avukat veya acente tarafından sırasıyla satıcıya ve Tapu Kayıt Dairesine paraları ödenir, alıcının ismi Tapu siciline işlenir ve bunun ardından yeni tapu düzenlenir. Halihazırda KKTC’de bir emlak vergisi sistemi bulunmamaktadır.

Buradaki hukuk sistemi İngiliz yasalarına dayanmakta olup muhtemel alıcılara memnuniyetle tavsiye edebileceğimiz birinci sınıf avukatlar mevcuttur.
Kuzey Kıbrıs’ta araziler dönüm cinsinden ölçülür.

3 dönüm, İngiliz alan ölçü birimlerinden 1 “acre”’ a, 1 dönüm ise ¾ “acre”’a (1.338 m2) eşittir.