Hazır Betonun Özellikleri

Hazır beton inşaat sektörünün temel girdilerindendir. Özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren artan kentleşme oranları, hazır beton üretimi ve tüketimini önemli ölçüde arttırmıştır. Hazır betonu şantiyede elle ya da betoniyerle karıştırılarak hazırlanan betondan ayıran en önemli özellik, hazır betonun bir dizi bilgisayar kontrolü eşliğinde hassas karıştırma teknolojileriyle hazırlanmasıdır. Hazır betonun bu özelliği, her zaman aynı kaliteyi standart bir şekilde sunabilmesini sağlar. Hazır betonun hazırlanmasında öncelikli olarak malzeme seçimi önemlidir. Doğru seçilmiş malzemelerin birbiriyle uyumunu incelemek üzere bilgisayar testleri devreye sokulur. Bu testlerden geçen malzemelerin zamanla olumsuz değişikliklere maruz kalmasını engellemek için bu testlerin periyodik olarak yenilenmesi gerekir. Kaliteli hazır betonun üretimi kadar, depolama ve nakliyesi de uzmanlık gerektirir. Tesislerimizde TSE belgesine sahip modern cihazlarla üretilen beton ürünlerimiz, ürünlerin kalitesini muhafaza eden son model ve donanımlı araçlarla güvenle servis edilmektedir.